Naše radno vrijeme niti kvaliteta naših usluga nisu se promijenile zbog pandemije COVID-19 virusom