Farmakovigilancija

Pharmavigil_O-nama_logo_hr

  • Nudimo usluge lokalne osobe za farmakovigilanciju za Hrvatsku, Češku, Slovačku, Bugarsku, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu. 

  • Izrađujemo visokokvalitetne Planove upravljanja rizicima (RMP) i Periodička izvješća o neškodljivosti lijeka (PSURs). 

  • Uspostavljamo farmakovigilancijske sustave za veleprodaje i ostale tvrtke. 

  • Educiramo osoblje tvrtki iz područja farmakovigilancije. 

  • Organiziramo odobravanje, pripremu i distribuciju edukacijskih materijala za zdravstvene djelatnike.

  •  Nudimo usluge validacije i implementacije te održavanja baza podataka nuspojava.

Kontakt Obratite nam se!

Učitavanje&pomoć;