Farmakovigilancija

Pharmavigil_O-nama_logo_hr

  • Pružamo usluge retrospektivne pretrage lokalne literature, globalne literature te praćenja medicinske literauture od strane EMA-e (MLM)

  • Koristimo validirani softver za provođenje pretraživanja te sigurnosnih pregleda literature na ICSR-ove, detekciju signala i zbirno prijavljivanje.

  • Nudimo kompletnu usluge EU QPPV-a.

  • Nudimo usluge lokalne osobe za farmakovigilanciju za Hrvatsku, Češku, Slovačku, Bugarsku, Crnu Goru, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Portugal.

  • Izrađujemo visokokvalitetne Planove upravljanja rizicima (RMP) i Periodička izvješća o neškodljivosti lijeka (PSURs).

  • Uspostavljamo farmakovigilancijske sustave za veleprodaje i ostale tvrtke.

  • Educiramo osoblje tvrtki iz područja farmakovigilancije.

  • Organiziramo odobravanje, pripremu i distribuciju edukacijskih materijala za zdravstvene djelatnike.

  • Nudimo usluge validacije i implementacije te održavanja baza podataka nuspojava.

Kontakt Obratite nam se!

Učitavanje&pomoć;