Mobilna aplikacija za prijavu nuspojava za liječnike

Sumnja na nuspojavu lijeka odsad se može prijaviti i putem mobilne aplikacije Hrvatske agencije za lijekove i medicinske proizvode (HALMED), namijenjene pacijentima, zdravstvenom osoblju, njegovateljima i ostalim.

Tako se omogućava prijava sumnje na nuspojavu lijeka »u hodu«, informacije o lijekovima postaju dostupnije, a primjenom aplikacije nastoji se jače uključiti pacijente i zdravstvene radnike u praćenje sigurnosti lijekova. Korisnici aplikacije mogu odabrati određene lijekove iz baze lijekova HALMED-a i pratiti sve novosti o njihovoj sigurnoj primjeni.

Osim toga, mogu vidjeti prijavljene sumnje na nuspojave za svaki lijek koji ih zanima.

Aplikacija se može preuzeti ovdje:

Halmed aplikacija