Serijalizacija pred vratima – što očekivati?

Proces serijalizacije nije novost u ostalim industrijama na globalnoj razina. Automobilska i bankarska industrija odavno su ga usvojile.

Sad je na redu farmaceutska industrija.

  1. Trebamo li se bojati tog procesa?
  2. Da li nam je uopće potrebna serijalizacija s obzirom na dosta nisku stopu krivotvorenja u EU?
  3. Koliko će nam troškove unijeti u naše poslovanje?
  4. I na kraju krajeva kakve ćemo koristi imati od cijele priče?

Europska komisija već je izdala službenu smjernicu:

Eudralex